Moduł „Zimowy Inżynier Budownictwa”

4-5/01/2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

7-8/01/2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

1 1-12/01/2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

13-14/01/2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155