Moduł „Letni Inżynier Budownictwa”

1-2 lipca 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

5-6 lipca 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

7-8 lipca 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

12-13 lipca 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

14-15 lipca 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

16-17 sierpnia 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

18-19 sierpnia 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

23-24 sierpnia 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

25-26 sierpnia 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

30-31 sierpnia 2021 godz. 9.00-15.30
Miejsce
: Politechnika Krakowska budynek CUP, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155