Zajęcia w ramach zadania „Inżynier z przyszłości” dedykowane są uczniom 7-8 klasy Szkoły Podstawowej. Zajęcia są częścią projektu „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału gorąco zapraszamy  uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego. 

Program zajęć obejmuje dwa spotkania terenowe (wycieczki) we wrześniu lub październiku oraz dwa spotkania online w listopadzie lub grudniu trwające ok. 90min. Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy chętnych.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Zajęcia mają na celu:

– rozbudzenie ciekawości poznawczej z zakresu nauk technicznych
– rozwoju twórczego myślenia i rozwijania pasji
– wzbogaceniu wiedzy przyrodniczo-matematycznej z zakresu geografii, matematyki, fizyki
– zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem
naukowego oglądu rzeczywistości