Zajęcia w ramach zadania Zimowy Inżynier Budownictwa dedykowane są uczniom 7-8 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia są częścią projekt „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Do udziału gorąco zapraszamy  uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności  (Z uwagi na zdalny sposób prowadzenia zajęć, nie są one dedykowane dla osób o niepełnosprawności intelektualnej, narządów wzroku, słuchu, mowy) zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego. 

Program zajęć obejmuje dwa spotkania online w lutym lub marcu trwające ok. 90min w godzinach popołudniowych. Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy chętnych.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Zajęcia mają na celu:

– rozbudzenie ciekawości poznawczej z zakresu nauk technicznych
– rozwoju twórczego myślenia i rozwijania pasji
– wzbogaceniu wiedzy przyrodniczo-matematycznej z zakresu geografii, matematyki, fizyki
– zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem
naukowego oglądu rzeczywistości