Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki        
Ul. Warszawska 24, Budynek CUP
31-155 Kraków                                                                         ,

 e-mail.: mlodyinzynierodkrywca@pk.edu.pl

Tel. 12 628 26 77, 662-596-194

Koordynator projektu
mgr. inż. Justyna Morma-Wątor