Storna projektu „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki”. Projekt współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.Wykonawcą Projektu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Cel główny Projektu to: 

  • rozbudzenie ciekawości poznawczej z zakresu nauk technicznych,
  • rozwoju twórczego myślenia i rozwijania pasji,
  • wzbogaceniu wiedzy przyrodniczo-matematycznej z zakresu geografii, matematyki, fizyki,
  • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 do grudnia 2021 roku.

Projekt zakłada organizację:

  • Zajęcia z modułu „Inżynier z Piaskownicy” dla uczniów klas II – III Szkoły Podstawowej. Zajęcia realizowane w roku 2019;
  • Zajęcia z modułu „Młody Inżynier Odkrywca” dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej. Zajęcia realizowane w roku 2020
  • Zajęcia z modułu „Inżynier z Przyszłości” dla uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej. Zajęcia realizowane w roku 2021
  • Zajęcia z modułu „Młody Inżynier Odkrywca 2.0” dla uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia realizowane w roku 2020-2021
  • Zajęcia z modułu „Letni Inżynier Budownictwa” dla uczniów klas II – III Szkoły Podstawowej. Zajęcia realizowane w roku 2019 – 2021.
  • Zajęcia z modułu „Zimowy Inżynier Budownictwa” dla uczniów klas II – III Szkoły Podstawowej. Zajęcia realizowane w roku 2019 – 2021.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu na adres mlodyinzynierodkrywca@pk.edu.pl.