Proszę o zapoznanie się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Informacje o zakwalifikowaniu do programu jest przesyłana na podany adres e-mail do 24h po wypełnieniu formularza  (nie jest to automat!).

Po zakwalifikowaniu do programu opiekun ma 2 dni na uzupełnienie dokumentów i dostarczenie do organizatora. 

UWAGA! Z uwagi na ogromne zainteresowanie brak dostarczenie dokumentów w wyznaczonym czasie skutkuje skreślaniem z listy uczestników i kwalifikacje dzieci z list rezerwowych.