Zimowy Inżynier Budownictwa

Zajęcia w ramach zadania Zimowy Inżynier Budownictwa dedykowane są uczniom 2-3 klasy Szkoły Podstawowej. Zajęcia są częścią projektu „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa jest brak dotychczasowego udziału w innych modułach programu „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki”

Turnus trwa 2 dni. Uczniowie mają zapewnioną opiekę w godzinach od 8.00 do 16.00

Zajęcia odbywają się na Politechnice Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków

Terminy

 • 19-20/01/2022
 • 20-21/01/2022
 • 24-25/01/2022
 • 26-27/01/2022
 • 28-29/01/2022

W programie:

 • Wiedza o planecie Ziemia
 • Doświadczenia z fizyki i chemii
 • Zajęcia informatyczne
 • Angielski Inżynierski
 • Warsztaty Techniczne
 • Warszaty Projektanta

Podczas trwania zajęć Dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry z Politechniki Krakowskiej.

Uwaga! Dozwolone jest uczestnictwo w projekcie tylko raz.

Kwalifikacja do udziału w zajęciach zostanie dokonana na podstawie:
1) kolejność zgłoszeń – deklaracji uczestnictwa ucznia, oświadczenia brak korzystania z podobnej formy wsparcia (oświadczenie rodzica) ,
2) pierwszeństwo na listach otrzymują dzieci z rodzin wielodzietnych,
3) W przypadku list rankingowych kryterium rozstrzygającym będzie dochód na członka rodziny na podstawie oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika projektu.

Termin zgłaszania uczestnictwa i dostarczenia dokumentacji w siedzibie Biura Projektu do dnia 17/01/2021 godz. 16.00.
Kontakt telefoniczny z Koordynatorem Projektu 662-596-194.

Zajęcia mają na celu:
– rozbudzenie ciekawości poznawczej z zakresu nauk technicznych
– rozwoju twórczego myślenia i rozwijania pasji
– wzbogaceniu wiedzy przyrodniczo-matematycznej z zakresu geografii, matematyki, fizyki
– zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem
naukowego oglądu rzeczywistośc


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *