Projekt „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego